ENG STAARK EQUIPE FIR ENG STAARK A LIEWEG GEMENG

D’CSV Käl-Téiteng stellt hir Kandidate fir d’Gemengewahle vum 08. Oktober vir.

 

Mer si Fraen a Männer, déi bereet sinn, an der Gemeng Verantwortung ze iwwerhuelen. Fraen a Männer, déi bereet sinn, hir Kompetenzen an den Déngscht vun der Gemeng ze stellen.

Mer wëllen d’Projeten an der Gemeng verantwortungsvoll ëmsetzen, d’Zesummeliewen an der Gemeng fërderen, an en oppent Ouer fir d’Uleies an d’Ureegunge vun all Bierger hunn.

Mer zielen op Äert Vertrauen, fir zesumme Käl an Téiteng no vir ze bréngen.

 

 

Patrick “Petz“ Donven

51 Joer, Käl, bestuet, 3 Kanner

Team Leader bei Dupont Teijins Film

 

„Bei dem konstanten Wuesstum vun eiser Gemeng, dierf een net vergiessen déi sozial Infrastrukturen an Frazäit-an Kulturaktivitéiten unzepassen an sou d’Liewensqualitéit vun eise Bierger héichzehalen.Dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV an d’Gemengewahlen.“

De Petz stell sech vir …

 

Marie-Paule Freyeisen ép. Nilles

53 Joer, Käl, bestuet, 2 Kanner

Bertriebswirtin

 

„D’Gemeng geet jiddereen eppes un. Den Awunner, déi bereet sinn, sech anzesetzen, musse mer d’Méiglechkeet ginn, hir Iddien auszedrécken an hir Talenter mat anzesetzen. Zum Beispill bei der Organisatioun vun der Hausaufgabenhëllef. Dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV an d’Gemengewahlen.“

D’ Marie-Paule stell sech vir …

José Gonçalves

62 Joer, Käl, bestuet, 2 Kanner

Maître Instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs

„De Betriber musse mer d’Méiglechkeet ginn, sech entwéckelen ze kënnen. Zesumme mat der Gemeng Rëmeleng kënne mer eng regional Zone artisanale schafen. National musse mer eis staark maachen, fir de Verkéier an de Grëff ze kréien. Dofir ginn ech den 08.Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV mat an d’Gemengewahlen.“

De José stell sech vir …

Mélanie Grün

24 Joer, Käl, Jonggesellin

Germanistik-Studentin op den Universitéite Lëtzebuerg, Saarbrecken a Metz

 „Mäin Zil ass et, an noer Zukunft am Enseignement ze schaffen, dowéinst läit mer d’Schoulwiesen an eiser Gemeng besonnesch um Häerz. De Kontakt mat an ënnert de Leit an d’Zesummeliewe vu verschiddene Kulturen si mer awer och immens wichteg, och op kulturellen Evenementer oder bei sportlechen Aktivitéiten. Dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV an d’Gemengewahlen.“

D’ Mélanie stell sech vir …

 

Raymonde Huberty-Ries

64 Joer, Käl, bestuet, 1 Kand

Fräischaffend i.r.

 

„Fir laangfristeg d’Liewensqualitéit an eiser Gemeng sécher ze stellen, brauche mer keng Prunkbauten, mä stabil, bezuelbar an energieeffizient Schoulen an Infrastrukture fir Sport a Kultur. Dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV an d’Gemengewahlen.“

D’ Raymonde stell sech vir …

 

Kim Jacob

29 Joer, Käl, Jonggesell, 1 Kand

Steward bei der Luxair

 

„Vu kleng, jonk bis den 3. Alter solle mer eis an der Gemeng nees Wuel a sécher fillen. Jo zum Wuesstum awer net zu all Präis. Meng Prioritéite sinn, d‘Familljen- a Senioreliewen an der Gemeng ze fërderen, dofir ginn ech den 08.Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV mat an d’Gemengewahlen. “

De Kim stell sech vir …

 

Patrick “Petz“ Lomel

53 Joer, Käl, bestuet, 3 Kanner

Exploitant vum Café Rond-Point zu Käl, der Friture beim Petz zu Remerschen, der Friterie Camping Kockelscheuer an der Buvette am Stade Josy Barthel.

„Traditioune a Fester sinn e wichtegen Deel vum Gemengeliewen. Et gëtt de Bierger d’Méiglechkeet, sech ze begéinen a sech auszetauschen. D’Zesummeliewen an d’Suerge vun de Bierger leie mer um Häerz. Dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV an d’Gemengewahlen.“

De Petz stell sech vir …

 

Manuel Xavier Maurer

41 Joer, Téiteng, bestuet, 2 Kanner

Kannerdokter

„Lëtzebuerg ass en Immigratiounsland, och eis Gemeng gëtt ëmmer méi international. Integratioun muss permanent gefërdert ginn, well vun engem gelongene Matenee profitéiere béid Säiten. Fir dass eis auslännesch Matbierger sech gutt aliewe kënnen, mussen d’Strukturen ëmmer erëm adaptéiert an optiméiert ginn. Dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV an d’Gemengewahlen.“

De Manuel Xavier stell sech vir …

 

Jean-Jacques Siedler

59 Joer, Téiteng, Jonggesell

Associé vun der Firma Siedler Thill et fils

 

„Lokal a Regional hu mer d’Potenzial, fir dem Tourismus nei Impulser ze ginn. De Patrimoine culturel an eiser Gemeng musse mer opwäerten. Dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV mat an d’Gemengewahlen.“

 

 

Diane Thein-Hoffmann

53 Joer, Téitentg, bestuet, 2 Kanner

Erzéierin bei Caritas Jeunes et Familles

 

„Als Mamm vun zwee Meedercher an am Beräich vun der Kannererzéiung schaffend, leie mer eis Kanner an eis Jugend voll a ganz um Häerz. Si sinn eis Zukunft an dofir däerfe mer si net am Ree stoe loossen! Dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV an d’Gemengewahlen.“

 

D’ Diane stell sech vir …

Camille Thomé

70 Joer, Käl, bestuet, 2 Kanner

pensionéierte Geschäftsmann

 

„Den 3. Alter soll och nach aktiv um kulturellen, sportlechen a politesche Liewen an eiser Gemeng deelhuele kënnen. Dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV mat an d’Gemengewahlen.“

De Camille stell sech vir …

 

Jean Weiler

57 Joer, Téiteng, bestuet, 4 Kanner

Attaché à la direction am Lycée Technique Privé Emile Metz

 

„D’Aarbechten an der Gemeng musse gutt duerchduecht sinn an zügeg ëmgesat ginn. Vun de Bierger kommen oft wäertvoll Ureegungen, déi hëllefe kënnen, Projeten besser ze maachen. Fir e respektvollt Mateneen, dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV an d’Gemengewahlen.“

De Jang stell sech vir …

 

 

Claudine Welter

38 Joer, Käl, Jonggesellin

Infirmière diplômée, Coordinatrice adjointe bei der Verbandskëscht

 

„Duerch mäi Beruff, sinn ech sozial engagéiert a wëll mech fir déi eeler Generatioun asetzen, andeems ech si ënnerstëtze wëll, esou laang ewéi méiglech, an hirem gewinnten Ëmfeld kënnen ze liewen a betreit kënnen ze ginn. Dofir ginn ech den 08. Oktober an der Gemeng Käl mat der CSV an d’Gemengewahlen.“

D’ Claudine stell sech vir …

Neie PAG fir d’Gemeng Käl

 Neie PAG „Plan d’aménagement général“ fir Käl an Téiteng:

Am Gemengerot vum 16. Mäerz ass en neie PAG gestëmmt ginn. Am PAG gëtt festgehalen, op wat fir enge Parzelle wat a wéi ka gebaut ginn. Et gëtt en Deel fir nei Quartieren, an enDeel fir bestoend Quartieren. Am PAG gëtt festgehalen, wat fir Parzellen am Bauperimeter leien, wat fir Parzellen fir Industriezone reservéiert sinn asw. Och ginn eng ganz Rei Haiser geschützt. Den neie PAG betrëfft jiddereen. Ännerungen op Base vun äre Virschléi sinn nach méiglech, informéiert Iech:

– Informatiounsversammlung e Mëttwoch, den 05.Abrëll um 19:30 an der Schungfabrik.

– Op der Gemeng kënnt Der Asiicht an de PAG kréien. Der kënnt Reklamatiounen oder Ännerungsvirschléi bis den 24. Abrëll erareechen.