Skip to content

Eis Kandidaten

Eis kandidatinnen a Kandidate fir d’gemengewalen 2023.

Jean Weiler, Buergermeeschter

62, Pensionéierten Enseignant, Téiteng

Sektiouns-President

Member Finanzkommissioun

Hobbys: Musek, an der Natur trëppelen, Fotoe maachen, am Gaart a ronderëm d’Haus schaffen

Statement: Net nëmme meckeren, mä matschaffen, Iddien afléisse loossen an ëmsetzen.”

Joanne Buchette

43, Dagesmamm, Téiteng

Presidentin APEEF

Member Kanner- a Ëmweltkommissioun

Hobbys: Molen, reesen, nei Kulture kenneléieren

Statement: „Ech engagéiere mech politesch, well ech a Bezuch op d‘Liewen an d‘Zesummeliewen an der Gemeng eppes veränneren an iwwer Projeten, déi ustinn, matschwätze wëll. Duerch den noe Kontakt zu de Bierger sinn ech au courant, wat d’Leit sech an den nächste Joren erhoffen. Sou wäit wéi méiglech wëll ech dat Essentielt mat ëmsetzen.“

Petz Donven, Gemengeconseiller

58, Pensionéierten Teamleader Schicht, Käl

Sektiouns-Vize-President

Member Sportskommissioun

Hobbys: Vëlo fueren, Pétanque spillen, mam Hond spadséiere goen

Statement: „Ech engagéiere mech an der Politik, fir eist Veräins- an Duerfliewen ze fërderen, fir dass d’Bierger gären zu Käl an Téiteng liewe wëllen.“

José Gonçalves, Schäffen, Téiteng

68, Chef d’Entreprise

Sektiouns-Vize-President

Member Bauten-a Loyerskommissioun

Hobbys: Fussball, Motorrad, Sport

Statement: Ech engagéiere mech, fir d’lokal Politik ze fërderen. Eis Gemeng soll hire Bierger flott Aktivitéiten ubidden, d’Problemer vu Seniore sollen eescht geholl ginn an d’Verkéiersproblematik muss bekämpft ginn.“

Mélanie Grün

30, Däitsch-Professer am LNB, Téiteng

Sektiouns-Sekretärin

Member CSV-Nationalrot

Member CSG-Comité

Member Schoul-, Jugend- a Loyerskommissioun

Hobbys: Lafen, Fitness, Hulahoop, liesen

Statement: Ech engagéiere mech an der Politik, well ech meng Gemeng aktiv matgestalte wëll an et mer wichteg ass, dass sech d’Bierger an hirer Gemeng wuelfillen. Bedéngt duerch mäi Beruff als Enseignante setzen ech mech v.a. fir d’Schoulpolitik an d’Jugendaarbecht an.“

 

Léon Gryseleyn

70, Pensionéierte Polizist, Käl

Laangjärege President Amicale des Marcheurs Kayl

Member CSV-Senioren

Member Bauten- a Seniorekommissioun

Hobbys: Trëppelen, Natur, reesen, Déieren

Statement: Ech engagéiere mech an der Politik, fir eppes ze beweegen, fir Saachen ze veränneren a well ech fir meng Matmënschen wëll do sinn.“

 

Kim Jacob, Gemengeconseiller

35, Gemengenaarbechter, Käl

Member Verkéiers-,  Kanner- a Jugendkommissioun

Hobbys: Zäit mat der Famill verbréngen, reesen, Disneyland

Statement: Ech engagéiere mech an der Politik, fir de Bierger hir Iddien an Ureizer mat an d’Projeten afléissen ze loossen an esou d‘Zesummeliewen ze fërderen.“

 

Claudine Künsch-Welter

44, Infirmière Responsaber Verbandskëscht, Téiteng

Sektiouns-Vize-Presidentin

Member Verkéiers- a Sportskommissioun

Comités-Member vum Cycling Team Kayldall

Hobbys: Skifueren, reesen, Vëlo fueren

Statement: Ech engagéiere mech fir eng attraktiv a liewenswäert Gemeng, woubäi d‘Wuelbefanne vum Bierger an d‘Verkéiersproblematik fir mech un éischter Stell stinn.“

 

Mita Mersudin Licina

51, Responsable Technique McBride, Téiteng

President vum Fussballveräin Union 05 Käl-Téiteng

Hobbys: Fussball, Famill

Statement: Ech wëll der Partei a menge Parteikolleegen do hëllefen, wou ech gebraucht ginn. Ech sinn zu all Moment bereet, fir si z’ënnerstëtzen an eis Gemeng esou no vir ze bréngen.“

 

Patrick Lomel

58, Restaurateur, Käl

Hobby: Wanderen

Statement: „Ech well mech an der Gemeng dofir asetzen, dass d’Liewensqualitéit an eisen Uertschafte Käl an Téiteng nach besser gëtt. An dass d’Léit Hëllef kréien, do, wou Nout um Mann oder un der Fra ass.“

 

Dr. Manuel Xavier Maurer

47, Kannerdokter, Téiteng

President Amitié française du Val de Kayl

Member Sportskommissioun

Hobbys: Sport a Famill

Statement: Ech engagéiere mech, fir mech an der Gemeng, wou ech säit 46 Joer wunnen, politesch anzebréngen. Duerch meng kolumbianesch Racinnen, meng zwee Kanner, déi mat Spuenesch a Lëtzebuergesch opwuessen, a mäi Beruff als Pediater si mer d‘Integratioun an de Sport an doduerch och d’Gesondheet vun de Bierger immens wichteg.“

 

Doris Parrasch-Wadlé

55, Chargée de Relation BCEE, Téiteng

Presidentin Syndicat d’Initative et du Tourisme Kayl-Tétange

Member Kultur-a Finanzkommissioun

Hobbys: Riesen, liesen, Famill a Frënn

Statement: Ech engagéiere mech an der Politik, well ech mech fir d’Leit an hir Problemer interesséieren a well ech d’Gefill hunn, dass an der „grousser Politik“ de „klenge Mann“ ëmmer erëm vergiess gëtt. Dernieft sinn ech der Meenung, dass nëmme kritiséieren net duergeet, mä selwer eng Hand mat upaken zielt.“

 

Diane Thein-Hoffmann

55, Educatrice an enger Crèche, Téiteng

Presidentin CSF Sektioun-Käl-Téiteng

Caissière CSV Sektioun Käl-Téiteng

Member Senioren- a Kannerkommissioun

Hobbys: An eiser schéiner Natur mat mengem Hond, dem Fousel, spadséiere goen, Fitness, vill Zäit mat mengen zwee Meedercher a menge Frënn verbréngen, Politik, liesen

Statement: „Ech engagéiere mech an der Politik, fir eis Kanner a Jugend staark ze maachen, fir mech fir déi eeler Leit anzesetzen a fir dass de gefuerderte Wuesstem eis an eis Heemecht net futti mécht. Ech wëll, dass jiddereen hei am Land nach laang däerf Mënsch sinn an dass eis Gemeng och an Zukunft nach liewenswäert bleift.“