Skip to content

Naš izborni program za opštinske kitove 2023.

Zajedno za našu zajednicu – Zajedno za KAyl-Tetange

Uvod

Naša zajednica je značajno porasla posljednjih godina. Kao opština, moramo razmišljati šire i planirati dugoročno.

Ova izborna platforma projektuje održivi razvoj u godinama koje dolaze i pokušava vam izvući najbolji put naprijed. Našoj općini je potreban kompetentan i dinamičan tim sa snažnom vizijom usmjerenom ka budućnosti.
Kao CSV, želimo da ispunimo ove zahtjeve suočavajući se sa sadašnjim i budućim izazovima kao tim i tako što ćemo uvijek biti pažljivi prema građanima.

Ovaj izborni program definira politički i društveni okvir naša dva lokaliteta Kayl i Tétange za naredne godine i pokušava zadovoljiti individualne i kolektivne potrebe građana. CSV je spreman da se suoči sa novim političkim izazovima.
Čak i ako se neke tačke ovog programa odnose na djecu, mlade ili starije osobe, podrazumijeva se da nismo zanemarili ni potrebe ljudi između 25 i 60 godina. Naš program je za sve uzraste.

Ovaj izborni program se fokusira na tri glavne teme:

 • STAVITI GRAĐANE U CENTAR
 • ŽIVI U ATRAKTIVNOJ KOMUNI
 • IMATE PERSPEKTIVU U BUDUĆNOST

Da bismo postigli ove ciljeve, podijelili smo naš program u sedam širokih kategorija:

 1. OPĆINA ZA ŽIVLJENJE
 2. DRUŠTVENA KOMUNA
 3. MOBILNOST
 4. URBANISTIČKO PLANIRANJE
 5. ŽIVOTNA SREDINA I KLIMA
 6. EKONOMIJA
 7. SIGURNOST

1. KOMUNA ZA ŽIVOT (1)

UČEŠĆE

Uključite građane koliko god je to moguće:

 • Ankete (online),
 • Zborovi građana i konsultacije sa odborničkim kolegijem,
 • Formiranje opštinskog vijeća mladih, tj. starijih ljudi.

INTEGRACIJA

SVI građani se moraju osjećati ugodno u našoj općini i osjećati se kao kod kuće. Za bolju integraciju novih državljana Luksemburga i stranih državljana nudimo:

 • Kampanja integracije,
 • Dan dobrodošlice i susreta,
 • Web stranica www.kayl.lu na engleskom jeziku,
 • Komunikacija sa građanima na nekoliko jezika (pored luksemburškog i francuskog).

DIGITALIZACIJA

Promovirajte digitalnu tranziciju nudeći posebne radionice za sve uzraste.

ADMINISTRATIVNO POJEDNOVANJE

Pojednostavljenje administrativnih procedura:

 • Promovirati pristup digitalnim zahtjevima (npr. zahtjev za subvencije),
 • Ažurirajte web stranicu www.kayl.lu jednostavnim i jasnim aplikacijama.

ATRAKTIVNOST

Nastavak održavanja atraktivnosti i čistoće naše opštine:

 • Nastavak održavanja atraktivnosti i čistoće naše opštine:
 • Revitalizirati jezgra sela,
 • Revalorizacija sedmičnog tržišta,
 • Održavanje i redovno čišćenje javnih površina i zelenih površina,
 • Redovnije pražnjenje javnih kanti za otpatke;
 • Meka mobilnost: bolja signalizacija (npr. u vezi udaljenosti između dva mjesta).

Ubrzajte pozitivan razvoj Ouerbett parka:

 • javni prostor za roštilj,
 • Kiosk za prodaju pića i sitnih grickalica
 • Igralište za najmanju djecu kao i teren za odbojku na pijesku i petanque stazu.

1. KOMUNA ZA ŽIVOT (2)

ŠKOLE, ODJEL ZA OBRAZOVANJE I RECEPCIJU (SEA)

Naša djeca treba da se što bolje razvijaju u školi i SEA, zbog čega aktivno podržavamo projekat ‘Bildungshaiser’.

Više roditelja i djece trebalo bi imati priliku da maksimalno iskoriste SEA usluge:

 • proširenje objekata i nabavka mjesta za djecu;
 • Tačna analiza o kreiranju SEA strukture za djecu predškolskog uzrasta.
 • Pomorski prijevoz (za odvođenje djece u klubove u gradu).

Zabrinuti smo za sigurnost i dobrobit učenika:

 • Pregledajte staze do škole (“Séchere Schoulwee”),
 • Promovirati akcije protiv svih oblika uznemiravanja i diskriminacije.

KOMUNA PRILAGOĐENA POTREBAMA DJECE I MLADIH

Važno nam je da se djeca osjećaju ugodno:e

 • Više hlada na igralištima (sadnja drveća odnosno postavljanje elemenata za hlad),
 • Aktivnosti u vidu kreativnih radionica tokom letnjeg raspusta.

Ubrzajte suradnju s ‘Jugendtreffom’ i ‘Infolabelom:

 • Razvoj projekta za integraciju mladih na tržište rada (npr. pokušaj motivacije lokalnih kompanija da ponude stažiranje i naukovanje),
 • Aktivno raditi na prevenciji ovisnosti svih vrsta.

KOMUNA PRILAGOĐENA STARIM LJUDIMA

Starije osobe se moraju integrirati u našu zajednicu i učestvovati što je više moguće u životu lokalne zajednice:

 • Aktivnosti za starije i na ovaj način se bore protiv socijalne izolacije,
 • Proširiti sistem ‘Ruff-Bus’ (fleksibilnije radno vrijeme u večernjim satima, odnosno tokom nedjeljnih događaja),
 • dodatna sedišta na javnim površinama,
 • Izgradnja modernog doma za starije osobe prilagođenog specifičnim potrebama.

Zalažemo se za inkluziju. Osobe sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom moraju aktivno učestvovati u javnom životu:

 • Slobodan pristup javnim zgradama kao i komunalnim događajima (npr. postavljanjem stepeništa za osobe sa smanjenom pokretljivošću),
 • Prilagođena infrastruktura na igralištima (npr. ljuljačke ili rampe za osobe u invalidskim kolicima),
 • Nadzirano stanovanje za osobe sa invaliditetom.

UKLJUČIVANJE

Zalažemo se za inkluziju. Osobe sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom moraju aktivno učestvovati u javnom životu:

 • Slobodan pristup javnim zgradama kao i komunalnim događajima (npr. postavljanjem stepeništa za osobe sa smanjenom pokretljivošću),
 • Prilagođena infrastruktura na igralištima (npr. ljuljačke ili rampe za osobe u invalidskim kolicima),
 • Nadzirano stanovanje za osobe sa invaliditetom.

1. KOMUNA ZA ŽIVOT (3)

DRUŠTVENI I KULTURNI ŽIVOT

Podrška udruženja:

 • Veći broj sastajališta za njihove skupštine odn. drugi događaji,
 • Dan dobrodošlice i okupljanja koji omogućava klubovima da se predstave široj javnosti,
 • Promovirajte volontiranje.

SPORT

Sport i fizička aktivnost važni su za fizičko i mentalno zdravlje svih:

 • Proširite stazu za fitnes (posebno u Parc Hummerland) i sportske sadržaje u našim parkovima (npr. igralište za odbojku na pijesku, igralište za petank)
 • Povećati svlačionice u sportskim objektima (posebno za ženske sportove)
 • Postavite sintetički fudbalski teren koji ispunjava najnovije zahtjeve EU i koristit će se za školski sport.

TURIZAM

Promovirajte turizam u našoj regiji Minett:

 • Parcele za kampere koje omogućavaju privremeno parkiranje i čišćenje,
 • Bolja regionalna signalizacija planinarskih staza (označavajući a.o. udaljenosti između mjesta),
 • Izdavanje brošure o našem gradu i okolnim planinarskim stazama;
 • Unapređena saradnja sa regionalnim turističkim organizacijama.

2. DRUŠTVENA KOMUNA

DRUSTVENI ZIVOT

Preuzimamo naše odgovornosti u oblasti socijalnog stanovanja:

 • ulaganja u stvaranje pristupačnog stanovanja,
 • Bliža saradnja sa eksternim partnerima.

SOCIJALNE MJERE

U socijalnoj oblasti razmatramo sljedeće mjere:

 • bolje informisanje građana o misijama i nadležnostima Službe za socijalnu skrb,
 • Podrška mjerama zapošljavanja (CIGL) (pomaganje tražiteljima posla da se reintegriraju na tržište rada)
 • Stvaranje ‘Cent-Buttek’ u Kayldall-u.

3. MOBILNOST

PROMET U SELU

Ozbiljno shvaćamo brojne reakcije građana na kampanju ‘Mobilityits-check’, kao i nalaze ove studije te razvijamo akcioni plan za poboljšanje situacije kroz konkretne mjere.

JAVNI PRIJEVOZ

Povećanje atraktivnosti javnog prevoza:

 • Zahtijevajte više direktnih željezničkih linija (npr. do Belvala ili do Kirchberga),
 • Zahtijevajte veću frekvenciju putničkih vozova između Rumelangea i Noertzangea.

SOFT MOBILITY

Ispravite trenutnu katastrofalnu saobraćajnu situaciju promicanjem meke mobilnosti:

 • Kampanja podizanja svijesti o mekoj mobilnosti,
 • Razvoj i razvoj novih biciklističkih i pješačkih staza (npr. od groblja Kayl do Esch preko stare tramvajske pruge).

4. URBANO PLANIRANJE

SMJEŠTAJ

Pored stvaranja pristupačnog stanovanja, dajemo visoki prioritet nadziranom stanovanju za starije osobe. Ulazimo u saradnju sa zainteresovanim eksternim partnerima u cilju postizanja:

 • starački dom,
 • dnevni centar,
  • Kuća generacija.

URBANO PLANIRANJE

Povoljno i inteligentno promovirajte rast naše općine:

 • unaprijediti razvoj projekta ‘Kayl-Nord’,
 • analizirati mogućnosti stvaranja podzemnih parkinga,
 • Dogradnja trga „Brill“ (povezivanje novih stambenih objekata sa javnim životom).

Osiguravanje sigurnosti na putu:

 • Osiguravanje sigurnosti na putu:
 • Osigurati kontinuirano održavanje putne mreže,
 • Trajno asfaltiranje puteva u Cité Helpertsbamu u Kaylu,
 • Obnoviti puteve Hesselbierg i rue du Soleil u Tetangeu;
 • Analizirajte situaciju s parkingom u ulici Rue des Prés u Kaylu.

Razvoj lokacije starog crassier-a između Tétangea i Rumelangea zadovoljava niz potreba:

 • Izgradnja nove moderne policijske stanice za Kayldall,
 • Izgradnja sportske infrastrukture za naše sportske saveze kao i za školski sport,
 • Razumno proširenje STEP stranice.

5.ŽIVOTNA SREDINA I KLIMA

ODRŽIVOST

Živjeti i konzumirati održivo:

 • Stvoriti i održavati više zelenih površina unutar naše opštine,
 • Pokrenuti kafe za popravke,
 • Promovirati kupovinu i prodaju lokalnih, regionalnih i sezonskih proizvoda jačanjem sedmičnog tržišta,
 • Praznite bio-kante jednom sedmično, čak i zimi,
 • Ohrabrite stanovnike da svoj organski otpad bacaju u zelene, a ne crne kante,
 • Negujemo naše izvore za lokalnu proizvodnju vode za piće.
 • Vratiti naše plovne puteve u dobro stanje.

ENERGIJA

Odgovorno upravljanje energetskim resursima

 • Slijedom toga sva ulična rasvjeta u općini pretvoriti u LED rasvjetu,
 • Promovirajte elektromobilnost postavljanjem električnih terminala,
 • Postavite više solarnih ćelija na javne zgrade,
 • Ažurirati subvencije u odnosu na obnovljive izvore energije.

6. EKONOMIJA

OPĆINSKE FINANSIJE

Dugoročno ojačati opštinu:

 • Odgovorno rukovanje opštinskim finansijama,
 • stabilizacija naše finansijske situacije,
 • ulaganje u interesu građana,
 • Bolja međuopštinska saradnja u Kayldall-u.

ATRAKTIVNOST ZA LOKALNU TRGOVINU

Atraktivan komercijalni život za dinamičnu opštinu:

 • Razvoj koncepta, zajedno sa Union Commerciale et Artisanale, za revitalizaciju trgovine unutar sela,
 • Obezbediti pop-up prodavnice (privući mlade poslovne kreatore).

7. SIGURNOST

POLICIJA I HITNE SLUŽBE

Uz saglasnost Ministarstva, gradimo novu modernu policijsku stanicu na mjestu nekadašnje lugarnice između Tetangea i Rumelangea.
Možemo zamisliti i nove lokalitete u našoj općini za usluge CGDIS-a, jer lokacija u ulici du Moulin više ne ispunjava savremene zahtjeve

SIGURNOST

 • Više vještina za općinske agente (jačanje sigurnosti građana),
 • Shodno tome intervenisati protiv vandalizma u parkovima, igralištima i javnim mestima.

Posvećeni smo ulaganju u budućnost Kayla i Tétangea i dugoročnom održavanju kvaliteta našeg života.